Reklama w zawodzie architekta zgodna z Kodeksem Etyki Zawodowej
14.jpg

Autorka: Iwona Gutowska-Wojczuk, wwwalekreatywni.pl
 
  Zawód Architekta już od starożytności miał ogromny wpływ na rozwój kultury i cywilizacji człowieka. Oprócz olbrzymiego znaczenia gospodarczego wiąże się on z obsługą osobistych potrzeb ludzkich oraz wymaga szczególnego wykształcenia wyższego i specjalizacji, które pozwolą właściwie świadczyć usługi architektoniczne. Nie bez przyczyny znalazł się na liście 15 zawodów zaufania publicznego, którego organizacja objęta jest normami etyki zawodowej. Wykonywanie pracy przez architekta jako zawodu zaufania publicznego jest możliwe pod warunkiem wpisania na listę zawodową oraz przynależność do Izby Architektów, która określa zasady etyki zawodowej.

Czym jest Kodeks Etyki Zawodowej?

  Kodeks Etyki Zawodowej określa odpowiedzialność architekta wobec społeczeństwa. Zawiera zbiór norm i zasad, które dbają o należyte wykonywanie pracy ze względu na dobro klienta, architektury i sztuki. Normy te są określone przez Radę Architektów Europy i przekazywane przez Okręgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólne zasady są streszczone w dwóch punktach:

 • Osoby i podmioty świadczące usługi architektoniczne na terenie Unii Europejskiej są zobowiązane dochowywać najwyższych standardów niezależności, bezstronności, tajemnicy zawodowej, etyki zawodowej, kompetencji i profesjonalizmu, a także gwarantować możliwie najwyższą jakość efektów swojej pracy w odniesieniu do projektów, wsparcia technicznego oraz usług.

 • Architekci i firmy architektoniczne powinny oferować społeczeństwu specjalistyczną i wyjątkową wiedzę, umiejętności i zdolności zawodowe konieczne do rozwoju środowiska zbudowanego, a także na rzecz społeczeństwa i kultury, w której taki rozwój ma miejsce.

  Co mówi Kodeks Etyki Zawodowej o reklamie?

    W Kodeksie nie ma procedur, które zabraniają reklamy pracowni architektonicznej czy architekta. Spośród wszystkich zasad można wyróżnić kilka, których należy przestrzegać tworząc reklamę. Architekt lub agencja marketingowa działająca na zlecenie, tworząc promocję usług architektonicznych nie może przedstawiać ich w mylący sposób. Oznacza to, że reklama musi opierać się wyłącznie na rzetelnych i sprawdzonych informacjach, należy w odpowiedni sposób dobierać słowa i materiały służące promocji. Co więcej, Kodeks zobowiązuje Architekta, aby nie pozwalał firmom działającym w jego imieniu niestosownych praktyk.

    „Architekt nie może przedstawiać siebie lub swoich usług, ani też promować siebie i swoich usług w fałszywy, mylący lub nieprawdziwy sposób. Ponadto, nie może pozwalać innymi osobom, działającym w ich imieniu bądź nie, przedstawiać siebie w taki fałszywy, mylący lub nieprawdziwy sposób”.

    Nieuniknioną formą reklamy jest publiczna rekrutacja oraz opinia pracowników i osób współpracujących z Architektem. Obowiązkiem Architekta jest działanie w niezależny i bezstronny sposób, aby pokazać godność i uczciwość, żeby osoby współpracujące w niewymuszony sposób pozytywnie wspierały wizerunek Architekta wśród klientów. Jest to reguła z pozoru służąca ochronie współpracowników, ale nie bez wpływu na promocję i opinię Architekta.

    „Architekt, poprzez swoje działania, powinien promować niezależność, bezstronność, godność i uczciwość swojego zawodu oraz dbać o to, by jego przedstawiciele i pracownicy postępowali zgodnie z niniejszym Kodeksem, aby zapewnić osobom z nimi współpracującym poczucie, iż są chronione przed niekompetencją, oszustwem czy wprowadzeniem w błąd”.

    Czy zapis o ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego może dotyczyć reklamy? Na pewno warto przeanalizować pod tym kątem każdą formę reklamy zanim zostanie ona podana do publicznej wiadomości. Jedną z form reklamy, która będzie łamała tę zasadę są ulotki i plakaty, nad którymi nie można zachować kontroli. Rozrzucone po śmietnikach, ulicach czy klatkach schodowych nie tylko podważą szlachetność zawodu Architekta, ale również zanieczyszczą środowisko. Dziedzictwem kulturowym są zabytki i układy urbanistyczne miast, jedną z bardziej szpetnych i szkodzących wizerunkowi miast jest reklama świetlna oraz billboardy. Taki rodzaj promowania pracowni architektonicznej będzie godził w ład i porządek układów miejskich i w świetle Kodeksu Etyki Zawodowej powinien być zaniechany.

  „Architekt ma obowiązek szanować oraz dbać o utrzymanie i rozwijanie wartości, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego społeczeństwa, na rzecz którego pracują. Architekci powinni dążyć nie tylko do podnoszenia jakości życia poprzez najwyższą jakość projektów, lecz także poprawiać jakość środowiska i otoczenia społeczeństwa, wsposób nienaruszający ich równowagi, działając z przekonaniem, że efekty ich pracy służą szeroko pojętym interesom wszystkich, którzy mogą oczekiwać pożytku i zadowolenia z ich pracy”.

    Często w różnych reklamach można spotkać porównania do innych podobnych produktów lub firm świadczących tożsame usługi. Kodeks Etyki Zawodowej Architektów jasno zakazuje stosowania takich praktyk, w których praca innych Architektów byłaby zdyskredytowana.

  „Architekt nie może złośliwie lub niesprawiedliwie krytykować lub w inny sposób dyskredytować pracy innych architektów”.

    W ramach promocji prac architektonicznych warto umieszczać swój dorobek autorski. Architekt nie może w swoich pracach wykorzystywać pomysłów innych Architektów, ani też kopiować ich prac bez wyraźnej zgody autora. Mówi o tym nie tylko Kodeks Etyki Zawodowej, ale też Prawo Autorskie. Umieszczanie w swojej reklamie skopiowanych gotowych projektów lub innych projektów indywidualnych jest po prostu niezgodne z prawem, więc nie jest niczym nadzwyczajnym umieszczenie tego zapisu w Kodeksie.

  „Architekt nie może przywłaszczać sobie praw własności intelektualnej ani wykorzystywać pomysły innych architektów lub firm świadczących usługi architektoniczne bez wyraźnej zgody osoby lub podmiotu posiadającego prawo do takiej własności czy pomysłu”.

    Ważną i oczywistą regułą której trzeba przestrzegać nie tylko w reklamie pracowni architektonicznej, ale też w każdej innej działalności jest przestrzeganie prawa karnego. Zawód zaufania publicznego musi być nieskazitelny w swym działaniu i tego wymaga Kodeks Etyki Zawodowej.

  „Architekt nie może promować, wspierać lub godzić się na działania, które mogą być pomocne w popełnieniu przestępstwa lub wspierać nieetyczne zachowanie, w szczególności działania zmierzające do ukrycia lub zatajenia finansowych lub podatkowych nieprawidłowości”.

  Autorka: Iwona Gutowska-Wojczuk – właścicielka agencji marketingowej dla branży architektonicznej ALE KREATYWNI

  www.alekreatywni.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl